Kasutustingimused

Isikuandmete käisitlemine

Kõiki sharpy.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja kasutatakse ainult Tellija poolt sooritatud tellimuste täitmiseks. Andmeid kasutatakse ainult kauba kohale toimetamiseks. Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist sharpy.eee andmebaasist.

Ostutingimused

Käesolevad lepingutingimused kehtivad Salu OÜ (edaspidi MÜÜJA) ja Tellija (edaspidi OSTJA) e-poes www.sharpy.ee.

Ostja tellitud kaupade ostu-müügi tellimuslepingud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Ostja poolt ja tellimuse kinnituse saamist Müüja poolt.

Kaupade hinnad sharpy.ee e-poes on eurodes.

Kaup kuulub Müüjale kuni kauba hinna 100% tasumiseni.

Kaubatransport

sharpy.ee e-poest ostetud kaup saadetakse Ostja valitud viisil. Tellimuse täitmisega tegeletakse tööpäeviti (E-R) ajavahemikul kell 10-16 v.a riiklikud pühad.

Ostja õigused ostu-müügilepingust taganemisel

Ostjal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügi tellimuslepingust. Sharpy.ee e-poest ostetud toodetele kehtib vastavalt seadlusandlusele 14 päevane ostu-müügilepingust taganemise õigus. Tagastada saab ainult kasutamata toodet. Juhul, kui toodet on kasutatud, ei ole müüjal toote tagasivõtmise kohustust. Lepingust taganemiseks peab Ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse e-posti teel. Seejärel tagastama sharpy.ee-st tellitud kauba koos ostutšekiga. Kaup tuleb tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (kauba kättesaamise päevaks loetakse postiasutusest/kullerilt kauba kättesaamise päeva).

Tagastatud kauba ja selle kättetoimetamiseks kulunud postikulu kantakse kogusummana tagasi samale arvelduskontole, millelt Ostja tasus kauba eest. Müüja tagastab raha Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Müüjani (VÕS § 56, l.3). Lepingust taganemisel toimub paki tagasisaatmiskulude hüvitamine poolte kokkuleppel.

Pretensiooni esitamise õigus
www.sharpy.ee ei rahulda pretensioone, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

Lepingutingimuste mittevastavuse korral võib Ostja kasutada seadusest tulenevate pretensioonide esitamise õigust, teavitades toote lepingutingimustele mittevastavusest Müüjat kahe kuu jooksul alates selle puuduse avaldumisest (VÕS § 220 lg 1).

Müüja õigused ostu-müügilepingust taganemisel

www.sharpy.ee-l on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügi tellimuslepingust taganeda, kui Ostja ei ole arvet tasunud või kui tellitud kaubavaru on lõppenud. www.sharpy.ee-l on õigus muuta käesolevaid lepingutingimusi ühepoolselt ilma, et tal oleks kohustust teatada sellest kirjalikult e-keskkonna vahendusel Ostjatele. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne tingimuste muutmist, siis kehtivad tema ostu-müügilepingule tellimuse hetkel määratud lepingutingimused.

www.sharpy.ee-l on õigus mistahes ajal teha e-poe hindades ja ostu-müügi tingimustes muutusi ilma Ostjaid sellest eelnevalt teavitamata.

www.sharpy.ee ei vastuta mistahes tehniliste probleemide tõttu (e-poe kasutamise tõrked) Ostjale võimaliku tekkiva kahju eest, sh. tellitud toote hilisema kättetoimetamise eest. Siinkohal on mõeldud Müüjast mitteolenevaid tehnilisi probleeme nagu näiteks internetiühenduste katkestused, serveri rikked jms.

Lõppsätted

Käesolevates lepingutingimustes ja ostu-müügi tellimuslepingutes on arvestatud Eesti Vabariigi seadusandlust. Lepingu tingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige läbirääkimiste teel.

Probleemide ilmnemisel palume võtta ühendust info@sharpy.ee või telefonil: +372 52198 22

Lehekülge haldab Salu OÜ.

reg. nr 12600389, KMKR EE101743004

Kunderi 27-10, Tallinn